Sarhoş’un biri, şarabın tesiriyle              
 bir camiye girer ve dua           
etmeye başlar:

  – Yarabbi! Beni Cennetine koy, bana köşklerini ver,
    bana kevseri ver, bana hürilerine ver…


Bu yakarmaları işiten müezzin, sarhoşun  
   yakasından tutarak:

Bunlar da İlginizi Çekebilir